Om PELLE MOHLIN TRAVEL AB

"Överste Mohlins marsch" spelas, klicka nedan för att stänga av

PELLE MOHLIN TRAVEL AB (PMT) är researrangör med inriktning på historia - främst militärhistoria - konst, opera och balett.

PMT har organisationsnummer 556632-0494, momsregnr SE 556632049401 och har sitt säte i Strängnäs.
Bankkontakt: Nordea Globen, Stockholm.  Plusgiro 607 7106-0. Aukt revisor: Ekonomihuset AB, Boden

Företagets adress är Sundbyvägen 37, 64551 Strängnäs, telefon/fax 0152 13078 mobiltelefon 070 671 9611 och 0709 205143.
E-post pelle.mohlin@mohlintravel.se. Hemsida www.mohlintravel.sePMT startade sin verksamhet 1997 under namnet PELLE MOHLIN INFORMATION. Namnändring 2003 till PELLE MOHLIN TRAVEL AB, då namnet bättre motsvarar verksamheten.

Pelle Mohlin är pensionerad överste vid generalstabskåren med senaste befattning 1991 – 97 som chef för Norrbottens Gränsjägare och befälhavare för Försvarsområde 67 i Kalix. Tidigare befattningar bl a: utbildningschef vid I 3 i Örebro och bataljonschef  och regementschef vid K 4 i Arvidsjaur.
Pelle Mohlin blev 1998 kommunfullmäktiges ordförande i Kalix kommun och innehade den befattningen fram till 2003, då han flyttade till Stockholm.

2003 avlade han filosofie kandidatexamen vid Umeå Universitet med konstvetenskap som huvudämne, övriga ämnen i examen är musiketnologi med musikhistoria, idéhistoria samt media och kommunikation.

Under åren 1973 – 82 lämnade Pelle Mohlin det militära och var fältchef vid Svenska Turistföreningen – STF - med ansvar för fjällverksamhet, vandrarhemsverksamhet, gästhamnar, byggnadsverksamhet samt internationellt samarbete. Pelle Mohlin bildade Nordiska vandrarhemsorganisationers förbund samt ingick i styrelsen för den internationella vandrarhemsorganisationen IYHF 1978 - 1984. Inom STF förnyade han beståndet av fjällstationer, turiststationer och vandrarhem.
pelle-mohlin-058-500px.jpg

Medarbetare

Eva Ulvsbäck är ekonom och ansvarig för PMT administration och bokningar samt därtill reseledare med speciell inriktning på persongalleri, religion, konst och litteratur. Hennes omsorg om resenärerna uppskattas och är värdefull för företaget. Eva Ulvsbäck har tidigare arbetat som turistchef i Blekinge och chef för Mälarturism i Strängnäs. Hon har därtill rik erfarenhet som internationell reseledare

Eva Ulvsbäck balanserar  Pelle Mohlins mera buffliga attityd och de kompletterar  varandra på ett värdefullt och uppskattat sätt

eva-om.jpg

Expertguider

Här presenteras några av våra expertguider. För varje resa söker vi dem som har särskilda specialkunskaper för resan och synnerligen god förmåga att förmedla dem!

Einar Lyth
är pensionerad överste med senaste befattningar som regementschef och försvarsområdesbefälhavare i Örebro samt som militärrådgivare vid OSSE i Wien. Einar Lyth är en skicklig skribent och föredragshållare och torde vara en av landets främsta vad gäller modern militärhistoria och inte minst att på ett fascinerande sätt förmedla densamma. För närvarande arbetar han också med en bok om den karolinska tidens krigshistoria.

Jan Åkerberg är pensionerad överstelöjtnant inom helikopterväsendet. Han har en omfattande internationell erfarenhet som helikopterflygare och chef, bl a i Grönland och Kanada. Jan Åkerberg är en stor globetrotter och en skicklig förmedlare av sina erfarenheter.

Lars Gyllenhaal, författare och skribent med bl a boken om Kriget på Nordkalotten och Svenskar i krig. En förhållandevis ung författare med gedigna kunskaper och en fascinerande källforskning som ständigt ger oss nya rön och aspekter.

Michahail Oresjeta är rysk militärhistoriker, bosatt i Murmansk och med speciell inriktning på striderna på Litsafronten 1941 – 44. Därtill har Michhail Oresjeta gjort mycket för att samla ihop resterna av soldater på fronten och gett dem en värdig grav. Skicklig skribent, tyvärr ännu inte översatt till svenska.

Carl-Fredrik Geust, finlandssvensk krigshistorisker med focus på flyghistoria, författare och översättare (ryska). Bl a styrelseledamot i Krigshistoriska samfundet i Finland. Rik flora av egna och översatta böcker

Pavel Zaikov akademiker från Murmansk, är en våra bästa svenskspråkiga guider och tolkar på Kolahalvön och. Solovetski  

Michail Samarski är geolog och specialist på Centralasien och är researrangör med företaget Geographic Bureau i Sankt Petersburg. Ansvarar för våra resor i Centralasien och Karelen

.               


SRFsida för utskrift
logo